علل تفاوت نماز شيعيان و درستي آن

همان طور که مي دانيد بين نمازي که در بين شيعيان وسني ها برگزار مي شود‏، عليرغم تمام شباهت ها، تفاوت هايي وجود دارد. يکي از اين تفاوت ها در زمان برگزاري نماز است.


شيعيان معتقدند که هر يک از نمازهاي پنجگانه وقت خاصي دارند و بهتر است در وقت خاص خود گزارده شوند؛ اما نماز ظهر و عصر و نيز نماز مغرب و عشا را با هم به جا مي آورند به اين دليل که رسول خدا(ص) بدون آنکه عذري داشته باشد و بيمار يا در سفر باشند نيز اينچنين مي کرده اند. اين مطلب در صحيح مسلم آمده است.همچنين اين کار به خاطر سبک نمودن کار امت و آسان گيري بر ايشان بوده است.


يکي ديگر از تفاوت ها، وضو است که شيعه جعفري دست ها را از آرنج تا سر انگشتان مي شويد و نه برعکس. زيرا ايشان چگونگي وضو را از اهل بيت(ع) فراگرفته اند و آنان از رسول خدا(ص) و اين پيشوايان بهتر از هر کس ديگر مي دانند که جدّشان چگونه وضو مي ساخته است و بي شک رسول خدا(ص) اين گونه وضو مي گرفته اند.


شيعيان در وضو پا و سر خود را مسح مي کشند و نمي شويند. هم به دليلي که گفته شد و هم به اين دليل که در روايتي از اين عباس آمده است که "وضو عبارت است از دو شستن (شستن صورت و دست) و دو مسح کردن(پا و سر)." اين روايت در منابع معتبر سني مثل تفسير فخررازي نيز آمده است.


شايد بگوييد اين ها مسائل مهمي نيست و مسائل بزرگتر و اصلي تر نيز براي بحث و مناظره وجود دارد ولي بايد گفت که:اين تفاوت ها مهم است چون نماز مهم است و در جايگاه والايي قرار دارد و البته وقتي برخي افراد با همين شبهه ها به تشيع حمله مي کنند، مجبور به پاسخ دادن به انها هستيم.


Powered By
BLOGFA.COM